Kwarantanna

Główną funkcją kwarantanny jest bezpieczne przechowywanie zainfekowanych plików. Pliki należy poddawać kwarantannie w przypadku, gdy nie można ich wyleczyć, gdy ich usunięcie nie jest bezpieczne lub zalecane oraz gdy są one nieprawidłowo wykrywane przez program ESET Endpoint Antivirus.

Kwarantanną można objąć dowolny plik. Takie działanie jest zalecane, jeśli plik zachowuje się w podejrzany sposób, ale nie jest wykrywany przez skaner antywirusowy. Pliki poddane kwarantannie można przesyłać do analizy w laboratorium firmy ESET.

HLPTOOLS_QUARANTINE_SUBMIT

Pliki przechowywane w folderze kwarantanny mogą być wyświetlane w tabeli zawierającej datę i godzinę poddania kwarantannie, ścieżkę do pierwotnej lokalizacji zainfekowanego pliku, rozmiar pliku w bajtach, powód (np. obiekt dodany przez użytkownika) oraz liczbę zagrożeń (np. jeśli plik jest archiwum zawierającym wiele infekcji).

Poddawanie plików kwarantannie

Program ESET Endpoint Antivirus automatycznie poddaje kwarantannie usunięte pliki (jeśli nie wyłączono tej opcji w oknie alertu). W razie potrzeby można ręcznie poddać kwarantannie dowolny podejrzany plik, klikając przycisk Kwarantanna. Oryginalny plik zostanie usunięty z pierwotnej lokalizacji. Tę samą czynność można również wykonać z poziomu menu kontekstowego. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Kwarantanna i wybrać polecenie Kwarantanna.

Przywracanie plików z kwarantanny

Pliki poddane kwarantannie można przywrócić do ich pierwotnej lokalizacji. W celu przywrócenia pliku z kwarantanny należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Kwarantanna i wybrać z menu kontekstowego opcję Przywróć. Jeśli plik został oznaczony jako potencjalnie niepożądana aplikacja, dostępna będzie również opcja Przywróć i wyłącz ze skanowania. Menu kontekstowe zawiera także opcję Przywróć do..., umożliwiającą przywrócenie pliku do lokalizacji innej niż ta, z której został usunięty.

Usuwanie z kwarantanny — należy kliknąć dany element prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Usuń z kwarantanny lub zaznaczyć element, który ma zostać usunięty, i nacisnąć klawisz Delete na klawiaturze. Można również zaznaczyć kilka elementów i usunąć je równocześnie.

icon_details_hoverUWAGA

Jeżeli program przez pomyłkę podda kwarantannie nieszkodliwy plik, po jego przywróceniu należy wyłączyć ten plik ze skanowania i wysłać go do działu obsługi klienta firmy ESET.

Przesyłanie pliku z kwarantanny

Jeśli poddano kwarantannie podejrzany plik, który nie został wykryty przez program, lub jeśli plik został błędnie oceniony jako zagrożenie i poddany kwarantannie, należy go przesłać do laboratorium firmy ESET. Aby przesłać plik z kwarantanny, należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie Prześlij do analizy.