Praca z programem ESET Endpoint Antivirus

Korzystając z ustawień programu ESET Endpoint Antivirus można skonfigurować odpowiedni poziom ochrony komputera, stron internetowych i poczty e-mail.

icon_details_hoverUWAGA

Podczas tworzenia polityki w konsoli internetowej ESET Remote Administrator dla każdego ustawienia można wybrać flagę. Ustawienia z flagą wymuszania są priorytetowe i nie mogą zostać zastąpione przez późniejszą politykę (nawet jeśli późniejsza polityka opatrzona jest flagą wymuszania). Gwarantuje to, że to ustawienie nie zostanie zmienione (na przykład przez użytkownika lub przez późniejsze polityki podczas scalania). Więcej informacji można znaleźć w pomocy online oprogramowania ERA.

PAGE_SETUP

Menu Ustawienia zawiera następujące sekcje:

Komputer
Strony internetowe i poczta e-mail

Ustawienia ochrony na poziomie Komputer umożliwiają włączenie lub wyłączenie następujących komponentów:

Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym — wszystkie pliki w momencie otwarcia, utworzenia lub uruchomienia na komputerze są skanowane w poszukiwaniu złośliwego kodu.
Ochrona dokumentówfunkcja ochrony dokumentów pozwala na skanowanie dokumentów pakietu Microsoft Office przed ich otwarciem, a także skanowanie plików automatycznie pobieranych przez program Internet Explorer (np. elementów Microsoft ActiveX).
System HIPSsystem HIPS monitoruje zdarzenia występujące wewnątrz systemu operacyjnego i reaguje na nie zgodnie z niestandardowym zestawem reguł.
Tryb prezentacjifunkcja przeznaczona dla użytkowników, którzy wymagają niczym niezakłócanego dostępu do swojego oprogramowania, chcą zablokować wszelkie wyskakujące okna i zależy im na zmniejszeniu obciążenia procesora. Po włączeniu Trybu prezentacji zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy (potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa), a główne okno programu zmieni kolor na pomarańczowy.
Ochrona Anti-Stealth — umożliwia wykrywanie niebezpiecznych programów, takich jak programy typu rootkit, które potrafią ukrywać się przed systemem operacyjnym. Wykrycie ich standardowymi sposobami jest niemożliwe.

Sekcja Strony internetowe i poczta e-mail pozwala włączyć lub wyłączyć następujące komponenty programu:

Ochrona dostępu do stron internetowych — włączenie tej opcji powoduje skanowanie całego ruchu sieciowego wykorzystującego protokoły HTTP i HTTPS w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania.
Ochrona programów poczty e-mail — monitoruje komunikację odbieraną przy użyciu protokołów POP3 i IMAP.
Ochrona przed atakami typu „phishing” chroni użytkownika przed próbami pozyskania haseł, danych bankowych lub innych poufnych informacji przez nielegalnie działające strony internetowe podszywające się pod strony internetowe uprawnione do pozyskiwania tego rodzaju informacji.

Aby tymczasowo wyłączyć pojedyncze moduły, należy kliknąć zielony przełącznik MODULE_ENABLED znajdujący się obok wybranego modułu. Należy pamiętać, że taka operacja może zmniejszyć poziom ochrony komputera.

Aby ponownie włączyć ochronę, należy kliknąć czerwony przełącznik MODULE_DISABLED, by przywrócić działanie wyłączonego komponentu zabezpieczeń.

Gdy jest zastosowana polityka ERA, obok danego komponentu jest wyświetlana ikona blokady MODULE_LOCKED. Polityka zastosowana przez program ESET Remote Administrator może zostać zastąpiona lokalnie po uwierzytelnieniu przez zalogowanego użytkownika (na przykład administratora). Więcej informacji zawiera Pomoc online programu ESET Remote Administrator.

icon_details_hoverUWAGA

Wszystkie mechanizmy ochrony wyłączone w ten sposób zostaną znowu włączone po ponownym uruchomieniu komputera.

Aby uzyskać dostęp do szczegółowych ustawień poszczególnych komponentów zabezpieczeń, należy kliknąć ikonę koła zębatego GEAR. obok dowolnego komponentu .

Na dole okna ustawień znajduje się kilka dodatkowych opcji. Opcja Importuj/eksportuj ustawienia umożliwia załadowanie ustawień z pliku konfiguracyjnego z rozszerzeniem .xml lub zapisanie bieżących ustawień do takiego pliku. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Importowanie i eksportowanie ustawień.

Więcej szczegółowych opcji można wyświetlić, klikając pozycję Ustawienia zaawansowane lub naciskając klawisz F5.