Ikona na pasku zadań

Dostęp do części najważniejszych opcji konfiguracji oraz funkcji można uzyskać po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony na pasku zadań TRAY_ICON.

MENU

Wstrzymaj ochronę — powoduje wyświetlenie okna dialogowego potwierdzenia, które służy do wyłączenia ochrony antywirusowej i antyspyware zabezpieczającej przed atakami przez kontrolowanie komunikacji w zakresie plików, stron internetowych i poczty e-mail.

MENU_DISABLE

Menu rozwijane Przedział czasowy przedstawia okres czasu, przez który ochrona antywirusowa i antyspyware będzie wyłączona.

Blokuj cały ruch sieciowy — blokuje cały ruch sieciowy. Ruch sieciowy można odblokować, klikając opcję Wyłącz blokowanie całego ruchu sieciowego.

Ustawienia zaawansowane — wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie drzewa Ustawienia zaawansowane. Dostęp do ustawień zaawansowanych można również uzyskać poprzez naciśnięcie klawisza F5 lub wybranie kolejno opcji Ustawienia > Ustawienia zaawansowane.

Pliki dziennikapliki dziennika zawierają informacje o wszystkich ważnych zdarzeniach, jakie miały miejsce w programie, oraz udostępniają zestawienie wykrytych zagrożeń.

Ukryj ESET Endpoint Antivirus — umożliwia ukrycie na ekranie okna programu ESET Endpoint Antivirus.

Resetuj układ okna — umożliwia przywrócenie domyślnych wymiarów i położenia okna programu ESET Endpoint Antivirus.

Aktualizacja bazy sygnatur wirusów — umożliwia uruchomienie aktualizacji bazy sygnatur wirusów w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony przed szkodliwym kodem.

Informacje — zapewnia dostęp do informacji o systemie, szczegółowych informacji o zainstalowanej wersji programu ESET Endpoint Antivirus i zainstalowanych modułach programu, a także o dacie ważności. Informacje dotyczące systemu operacyjnego oraz zasobów systemowych można znaleźć u dołu strony.