Wyszukaj w dzienniku

W dziennikach są przechowywane informacje o ważnych zdarzeniach systemowych. Funkcja filtrowania dziennika umożliwia wyświetlenie rekordów dotyczących określonego typu zdarzenia.

Podaj szukane słowo kluczowe w polu Znajdź tekst. Aby wyszukać słowo kluczowe tylko w określonych kolumnach, zmień stosowany filtr na liście rozwijanej Wyszukaj w kolumnach.

Typy rekordów — wybierz jeden lub więcej typów rekordów dziennika na liście rozwijanej:

Diagnostyczne — rejestrowanie informacji potrzebnych do ulepszenia konfiguracji programu, a także wszystkich rekordów wyższych kategorii.
Informacyjne — rejestrowanie komunikatów informacyjnych, w tym powiadomień o pomyślnych aktualizacjach, oraz wszystkich rekordów wyższych kategorii.
Ostrzeżenia — rejestrowanie błędów krytycznych oraz komunikatów ostrzegawczych.
Błędy — rejestrowanie błędów typu „Błąd podczas pobierania pliku” oraz błędów krytycznych.
Krytyczne — rejestrowanie tylko błędów krytycznych (np. błąd uruchomienia ochrony antywirusowej).

Okres — podaj okres, z którego mają pochodzić rekordy wyświetlane w wynikach wyszukiwania.

Tylko całe wyrazy — zaznacz to pole wyboru, aby wyszukać określone całe wyrazy w celu zawężenia wyników.

Uwzględniaj wielkość liter — włącz tę opcję, jeśli istotne jest, czy litery tekstu są wielkie, czy małe.

Szukaj w górę — wyniki wyszukiwania znajdujące się wyżej w dokumencie będą wyświetlane w pierwszej kolejności.