Filtrowanie dziennika

W dziennikach są przechowywane informacje o ważnych zdarzeniach systemowych. Funkcja filtrowania dziennika umożliwia wyświetlenie rekordów dotyczących określonego typu zdarzenia. Należy wybrać żądane typy rekordów i kliknąć przycisk OK.

Najczęściej używane typy dzienników zostały przedstawione poniżej:

Diagnostycznerejestrowanie informacji potrzebnych do ulepszenia konfiguracji programu, a także wszystkich rekordów wyższych kategorii.
Informacyjne — rejestrowanie komunikatów informacyjnych, w tym powiadomień o pomyślnych aktualizacjach, oraz wszystkich rekordów wyższych kategorii.
Ostrzeżenia — rejestrowanie błędów krytycznych oraz komunikatów ostrzegawczych.
Błędy — rejestrowanie błędów typu „Błąd podczas pobierania pliku” oraz błędów krytycznych.
Krytyczne — rejestrowanie tylko błędów krytycznych (np. błąd uruchomienia ochrony antywirusowej lub wbudowanej zapory).

Wszystkie typy rekordów — ta opcja powoduje wybór wszystkich typów rekordów.

Włącz inteligentne filtrowanie — filtrowanie z ustawieniami przygotowanymi przez firmę ESET (zalecane).  Aby uniknąć pomyłki, określone zdarzenia, które nie są istotne dla klienta, nie są wyświetlane.