ESET Log Collector

ESET Log Collector to aplikacja, która automatycznie gromadzi informacje, takie jak dane konfiguracji i dzienniki z serwera, aby pomóc w szybszym rozwiązywaniu problemów. W przypadku kontaktu z działem obsługi klienta firmy ESET pracownik może poprosić użytkownika o udostępnienie wpisów dziennika z danego komputera. Narzędzie ESET Log Collector ułatwia użytkownikom gromadzenie niezbędnych informacji.

Narzędzie ESET Log Collector dostępne jest z poziomu menu głównego po kliknięciu kolejno opcji Pomoc i obsługa > ESET Log Collector. Spowoduje to przekierowanie do strony pobierania.

MONITOR_ORANGE WAŻNE

Należy kliknąć ikonę programu prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć opcję Uruchom jako administrator, gdyż w przeciwnym razie zgromadzenie wszystkich niezbędnych informacji nie będzie możliwe. Narzędzie ESET Log Collector nie działa w trybie awaryjnym.

ESET_LOG_COLLECTOR

Zaznacz odpowiednie pola wyboru dla wpisów dziennika, które chcesz zbierać. Jeśli nie masz pewności, co wybrać, pozostaw wszystkie pola wyboru zaznaczone (domyślnie). Wskaż lokalizację, gdzie chcesz zapisywać pliki archiwum, a następnie kliknij opcję Zapisz. Nazwa pliku archiwum jest wstępnie zdefiniowana. Kliknij opcję Zbieraj.

Podczas zbierania możesz wyświetlać w dolnej części ekranu okno dziennika operacyjnego, gdzie widać, która operacja jest obecnie w toku. Po zakończeniu zbierania zostaną wyświetlone wszystkie zebrane i zarchiwizowane pliki. Oznacza to, że proces zbierania został zakończony pomyślnie, a plik archiwum (na przykład eea_logs.zip) został zapisany we wskazanej lokalizacji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia ESET Log Collector oraz listy plików zbieranych obecnie przez narzędzie ESET Log Collector, przejdź do bazy wiedzy firmy ESET.