Sterowniki zawsze mogą być ładowane

Sterowniki wyszczególnione na tej liście mogą być ładowane zawsze, niezależnie od trybu filtrowania HIPS, chyba że zostaną wyraźnie zablokowane przez regułę ustaloną przez użytkownika.

Dodaj — umożliwia dodanie nowego sterownika.

Edytuj — umożliwia edytowanie wybranego sterownika.

Usuń — umożliwia usunięcie sterownika z listy.

Resetuj — powoduje ponowne załadowanie zestawu sterowników systemowych.

icon_details_hoverUWAGA

Jeśli sterowniki dodane przez użytkownika ręcznie nie mają być uwzględniane, należy kliknąć opcję Resetuj. Ta opcja może być przydatna, gdy użytkownik dodał kilka sterowników i nie chce usuwać ich z listy ręcznie.