Format wyłączeń ze skanowania

Można też dodać grupę plików, używając symboli wieloznacznych. Znak zapytania (?) reprezentuje jeden dowolny znak, a gwiazdka (*) reprezentuje dowolny ciąg złożony z dowolnej liczby znaków (w tym ciąg pusty).

Przykłady

Aby wyłączyć ze skanowania wszystkie pliki z danego folderu, należy wpisać ścieżkę do tego folderu i zastosować maskę „*.*”.
Aby wyłączyć ze skanowania cały dysk z jego wszystkimi plikami i podfolderami, należy zastosować maskę „D:\*”.
Aby wyłączyć ze skanowania jedynie pliki DOC, należy użyć maski „*.doc”.
Jeśli nazwa pliku wykonywalnego składa się z określonej liczby znaków (i znaki te różnią się od siebie), a znana jest tylko pierwsza litera (np. „D”), należy zastosować następujący format: „D????.exe”. Znaki zapytania zastępują wszystkie brakujące (nieznane) znaki.