Dodawanie/Edycja wyłączeń ze skanowania

To okno dialogowe pozwala dodawać i edytować wyłączenia ze skanowania. Można to robić na dwa sposoby:

wpisując ścieżkę do obiektu, który ma zostać wyłączony ze skanowania;
wybierając obiekt w drzewie obiektów.

W przypadku pierwszej metody można używać symboli wieloznacznych opisanych w sekcji Format wyłączeń ze skanowania.

Wyłącz wszystkie zagrożenia / Nazwa zagrożenia — wyłączenia mają zastosowanie do potencjalnie niepożądanych aplikacji, potencjalnie niebezpiecznych aplikacji i podejrzanych aplikacji.

icon_details_hoverUWAGA

Podczas wyłączania aplikacji ze skanowania należy zachować ostrożność.