Przesyłanie danych konfiguracji systemu

Aby zapewnić użytkownikom pomoc w jak najszybszy i jak najprecyzyjniejszy sposób, firma ESET wymaga podania informacji dotyczących konfiguracji programu ESET Endpoint Antivirus, szczegółowych informacji dotyczących systemu oraz uruchomionych procesów (plik dziennika programu ESET SysInspector) oraz danych rejestru. Te dane zostaną wykorzystane przez firmę ESET wyłącznie w celu zapewnienia klientowi pomocy technicznej.

Wraz z przesłaniem formularza internetowego do firmy ESET zostaną przesłane dane konfiguracyjne systemu. Aby zapamiętać tę czynność w ramach tego procesu, należy zaznaczyć opcję Zawsze należy przesyłać te informacje. Aby przesłać formularz bez przesyłania jakichkolwiek danych, należy kliknąć opcję Nie przesyłaj informacji. Można wówczas skontaktować się z obsługą klienta firmy ESET przy użyciu formularza internetowego.

To ustawienie można również skonfigurować w obszarze Ustawienia zaawansowane > Narzędzia > Diagnostyka > Dział obsługi klienta.

icon_details_hoverUWAGA

Jeśli użytkownik zdecydował się przesłać dane systemowe, konieczne jest wypełnienie i przesłanie formularza internetowego, gdyż w przeciwnym razie nie zostanie utworzony bilet i dane systemowe zostaną utracone.