Cofanie aktualizacji

Po kliknięciu opcji Cofanie zmian (Ustawienia zaawansowane (F5) > Aktualizacja > Profil) należy z menu rozwijanego wybrać okres, w którym aktualizacje bazy sygnatur wirusów i modułów programu będą wstrzymane.

DIALOG_UPDATE_ROLLBACK

Wybranie opcji Do odwołania umożliwia odroczenie regularnych aktualizacji na czas nieokreślony do czasu ręcznego przywrócenia funkcji aktualizacji. Wybór tej opcji nie jest zalecany, ponieważ wnosi ona potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa.

Baza sygnatur wirusów jest przywracana do najstarszej przechowywanej wersji i zapisywana w postaci migawki w systemie plików lokalnego komputera.

icon_details_hoverUWAGA

Przyjmijmy, że numer 10646 oznacza najnowszą wersję bazy sygnatur wirusów. Wersje 10645 i 10643 są przechowywane jako migawki bazy sygnatur wirusów. Należy zauważyć, że wersja 10644 nie jest dostępna, ponieważ przykładowo komputer był wyłączony i przed pobraniem wersji 10644 została udostępniona nowsza aktualizacja. Jeśli w polu Liczba kopii przechowywanych lokalnie ustawiono wartość 2, to po kliknięciu przycisku Cofanie zmian zostanie przywrócona wersja bazy sygnatur wirusów (i modułów programu) numer 10643. Ten proces może zająć nieco czasu. To, czy wersja bazy sygnatur wirusów została przywrócona, można sprawdzić w głównym oknie programu ESET Endpoint Antivirus w sekcji Aktualizacja.