Aktualizacja komponentu programu

Aktualizacja komponentu programu ma na celu dodanie nowych funkcji lub wprowadzenie zmian w funkcjach, które występowały już w starszych wersjach programu.

Wyświetlany jest monit o udzielenie lub odmowę zgody na aktualizację komponentu programu. Po zainstalowaniu aktualizacji komponentu programu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Tryb aktualizacji.