Tryb aktualizacji

Karta Tryb aktualizacji zawiera opcje związane z aktualizacją komponentów programu. Użytkownik może skonfigurować wstępnie sposób działania programu po wykryciu dostępności aktualizacji któregoś z jego komponentów.

Aktualizacja komponentu programu ma na celu dodanie nowych funkcji lub wprowadzenie zmian w funkcjach, które występowały już w starszych wersjach programu. Może ona być wykonywana automatycznie, bez interwencji użytkownika. Istnieje też możliwość powiadamiania użytkownika o aktualizacjach. Po zainstalowaniu aktualizacji komponentu programu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera. W sekcji Aktualizacja komponentu programu są dostępne trzy opcje:

Pytaj przed pobraniem aktualizacji komponentów programu — jest to opcja domyślna. Po udostępnieniu aktualizacji komponentów programu wyświetlony zostanie monit o udzielenie lub odmowę zgody na ich pobranie i zainstalowanie.
Zawsze aktualizuj komponenty programuaktualizacje komponentów programu będą pobierane i instalowane automatycznie. Należy pamiętać, że może się pojawić potrzeba ponownego uruchomienia komputera.
Nigdy nie aktualizuj komponentów programuaktualizacje komponentu programu nie będą w ogóle wykonywane. Ta opcja jest przeznaczona dla instalacji serwerowych, ponieważ możliwość ponownego uruchomienia serwera pojawia się zazwyczaj dopiero wtedy, gdy są wobec niego wykonywane czynności konserwacyjne.

icon_details_hoverUWAGA

Wybór najodpowiedniejszej opcji zależy od stacji roboczej, której będzie dotyczyć ustawienie. Należy pamiętać o różnicach między stacjami roboczymi a serwerami. Na przykład automatyczne ponowne uruchomienie serwera po aktualizacji programu mogłoby spowodować poważne szkody.

Włącz ręczną aktualizację komponentu programu — domyślnie wyłączone. Gdy ta opcja jest włączona, a nowsza wersja programu ESET Endpoint Antivirus jest dostępna, można sprawdzić dostępność aktualizacji w okienku Aktualizacja i zainstalować nowszą wersję.

Jeśli aktywna jest opcja Pytaj przed pobraniem aktualizacji, to po udostępnieniu nowej aktualizacji wyświetlone zostanie powiadomienie.

Jeśli plik aktualizacji ma rozmiar większy niż wybrana wartość ustawienia Pytaj, jeśli plik aktualizacji jest większy niż (kB), wyświetlone zostanie powiadomienie.