Połącz z siecią LAN jako

W celu pobrania aktualizacji z serwera lokalnego z systemem operacyjnym Windows w wersji NT domyślnie wymagane jest uwierzytelnianie każdego połączenia sieciowego.

Aby skonfigurować takie konto, należy wybrać odpowiednią opcję z menu Typ użytkownika lokalnego:

Konto systemowe (domyślnie),
Bieżący użytkownik,
Określony użytkownik.

Aby użyć konta systemowego w celu uwierzytelniania, należy wybrać opcję Konto systemowe (domyślnie). Zazwyczaj uwierzytelnianie nie jest przeprowadzane, jeśli w głównej sekcji ustawień aktualizacji nie podano danych uwierzytelniających.

Aby mieć pewność, że uwierzytelnianie jest przeprowadzanie przez program przy użyciu konta aktualnie zalogowanego użytkownika, należy zaznaczyć opcję Bieżący użytkownik. Wadą tego rozwiązania jest to, że program nie jest w stanie połączyć się z serwerem aktualizacji, jeśli w danym momencie nie jest zalogowany żaden użytkownik.

Jeśli program ma używać podczas uwierzytelniania określonego konta użytkownika, należy wybrać opcję Określony użytkownik. Z tej metody należy skorzystać, jeśli nie uda się nawiązać połączenia za pomocą domyślnego konta systemowego. Należy pamiętać, że wskazane konto użytkownika musi zapewniać dostęp do katalogu z plikami aktualizacyjnymi na serwerze lokalnym. W przeciwnym razie program nie będzie mógł ustanowić połączenia ani pobrać aktualizacji.

MONITOR_RED OSTRZEŻENIE

Jeśli została wybrana opcja Bieżący użytkownik lub Określony użytkownik, przy zmianie tożsamości w programie na żądanego użytkownika może wystąpić błąd. Zalecane jest wprowadzenie danych uwierzytelniających w sieci LAN w głównej sekcji ustawień aktualizacji. Należy wprowadzić dane uwierzytelniające w tej sekcji ustawień aktualizacji w następujący sposób: nazwa_domeny\użytkownik (w przypadku grupy roboczej nazwa_grupy_roboczej\nazwa) oraz hasło. W przypadku aktualizacji z wersji HTTP serwera lokalnego uwierzytelnianie nie jest wymagane.

Jeśli połączenie z serwerem pozostaje aktywne nawet po pobraniu aktualizacji, należy włączyć opcję Przerwij połączenie z serwerem po zakończeniu aktualizacji, by wymusić jego przerwanie.