Serwer proxy HTTP

Aby przejść do opcji konfiguracji serwera proxy dla danego profilu aktualizacji, należy kliknąć pozycję Aktualizacja w drzewie Ustawienia zaawansowane (klawisz F5), a następnie należy kliknąć kolejno opcje Profile > Serwer proxy HTTP. Należy kliknąć menu rozwijane Tryb proxy i wybrać jedną spośród trzech następujących opcji:

Nie używaj serwera proxy
Połączenie przez serwer proxy
Użyj globalnych ustawień serwera proxy

Wybór opcji Użyj globalnych ustawień serwera proxy spowoduje użycie globalnych ustawień serwera proxy określonych już w gałęzi drzewa Ustawienia zaawansowane > Narzędzia > Serwer proxy.

Wybierz opcję Nie używaj serwera proxy, aby podczas aktualizacji ESET Endpoint Antivirus nie używać serwera proxy.

Opcję Połączenie przez serwer proxy należy zaznaczyć w przypadku, gdy:

Podczas aktualizacji programu ESET Endpoint Antivirus ma być używany serwer proxy inny niż wybrany w ustawieniach globalnych (Narzędzia > Serwer proxy). W takiej sytuacji należy wprowadzić dodatkowe ustawienia: adres serwera proxy, jego port komunikacyjny (domyślnie 3128) oraz nazwę użytkownika i hasło, jeśli są wymagane w przypadku danego serwera proxy.
Nie skonfigurowano ustawień serwera proxy na poziomie globalnym, ale program ESET Endpoint Antivirus będzie łączyć się z serwerem proxy w celu aktualizacji.
Komputer jest podłączony do Internetu za pośrednictwem serwera proxy. Podczas instalacji programu ustawienia są odczytywane z opcji programu Internet Explorer, ale jeśli ulegną później zmianie (np. użytkownik zmieni dostawcę Internetu), należy upewnić się, że ustawienia serwera proxy HTTP wyświetlone w tym oknie są poprawne. W przeciwnym razie program nie będzie mógł nawiązać połączenia z serwerami aktualizacji.

Ustawieniem domyślnym dla serwera proxy jest Użyj globalnych ustawień serwera proxy.

Użyj połączenia bezpośredniego, jeśli serwer proxy jest niedostępny — niedostępny serwer proxy będzie pomijany podczas aktualizacji.

icon_details_hoverUWAGA

Dane uwierzytelniające, tzn. Nazwa użytkownika i Hasło, dotyczą dostępu do serwera proxy. Pola te należy wypełnić tylko wtedy, gdy jest wymagane podanie nazwy użytkownika i hasła. Należy pamiętać, że nie są to nazwa użytkownika ani hasło programu ESET Endpoint Antivirus. Pola te należy wypełnić tylko wtedy, gdy wiadomo, że w celu korzystania z Internetu niezbędne jest hasło serwera proxy.