Udostępniona lokalna pamięć podręczna

Udostępniona lokalna pamięć podręczna zwiększa wydajność w środowiskach zwirtualizowanych dzięki wyeliminowaniu skanowania duplikatów w sieci. Daje to pewność, że każdy plik zostanie przeskanowany tylko raz i będzie przechowywany w udostępnionej pamięci podręcznej. By zapisywać w lokalnej pamięci podręcznej informacje dotyczące skanowania plików i folderów w sieci, należy włączyć przełącznik Opcja pamięci podręcznej. Wykonanie nowego skanu spowoduje, że program ESET Endpoint Antivirus wyszuka skanowane pliki w pamięci podręcznej. Jeśli pliki będą zgodne, zostaną wyłączone ze skanowania.

W ustawieniach Serwer pamięci podręcznej znajdują się następujące pozycje:

Nazwa hosta — nazwa lub adres IP komputera, na którym umiejscowiona jest pamięć podręczna.
Port — numer portu używanego do komunikacji (taki sam, jak w ustawieniu Udostępniona lokalna pamięć podręczna).
Hasło — ustawienie hasła do udostępnionej lokalnej pamięci podręcznej, jeśli jest wymagane.