Harmonogram

Domyślnie niektóre zadania systemowe nie są wyświetlane. Są to na przykład zadania związane z automatycznym administrowaniem dziennikami systemowymi. W razie potrzeby można włączyć wyświetlanie tych zadań w sekcji Harmonogram i zmienić ich ustawienia. Przykładowym zadaniem systemowym jest Administracja dziennikami systemowymi. Zadanie to można skonfigurować stosownie do potrzeb użytkownika.

icon_details_hoverUWAGA

W programie ESET Remote Administrator losowe opóźnienie wykonania zadania można wykorzystać do zmniejszenia obciążenia serwera podczas wykonywania zadań, szczególnie w większych sieciach. Ta opcja umożliwia zdefiniowanie przedziału czasu, w którym zadanie ma zostać uruchomione w całej sieci, w przeciwieństwie do uruchamiania zadania na wszystkich stacjach roboczych w całej sieci jednocześnie. Gdy zadanie jest uruchamiane, ustawiona wartość czasu jest losowo dzielona na części i każdej stacji roboczej w sieci przydzielany jest unikatowy czas wykonania zadania. Pozwala to zapobiegać przeciążeniom serwera i związanym z tym problemom (np. niektóre serwery mogą zgłaszać atak DoS podczas wykonywania jednoczesnej, masowej aktualizacji na stacjach roboczych w całej sieci).