Skanowanie komputera na żądanie

Ta sekcja zawiera opcje umożliwiające wybór parametrów skanowania.

Wybrany profil — określony zestaw parametrów stosowanych podczas skanowania na żądanie. W celu utworzenia nowego profilu należy kliknąć opcję Edytuj obok pozycji Lista profili.

Jeśli przeskanowany ma być wyłącznie określony obiekt docelowy, można kliknąć opcję Edytuj obok pozycji Skanowane obiekty i wybrać opcję z menu rozwijanego lub wybrać określone obiekty w strukturze (drzewie) folderów.

W oknie skanowanych obiektów można określić, jakie obiekty (pamięć, dyski, sektory, pliki i foldery) będą sprawdzane w poszukiwaniu infekcji. Obiekty można wybierać ze struktury drzewa zawierającej wszystkie urządzenia dostępne w komputerze. W menu rozwijanym Skanowane obiekty można wybrać wstępnie zdefiniowane obiekty do skanowania:

Ustawienia profilu — powoduje wybranie obiektów skonfigurowanych w wybranym profilu skanowania.
Dyski przenośne — sprawdzane będą dyskietki, urządzenia pamięci masowej USB, dyski CD i DVD.
Dyski lokalne — wybierane są wszystkie dyski twarde w komputerze.
Dyski sieciowe — powoduje wybranie wszystkich mapowanych dysków sieciowych.
Brak wyboru — wybór obiektów zostaje anulowany.

Ustawienia parametrów technologii ThreatSense — w tej sekcji znajdują się ustawienia zaawansowane, takie jak rozszerzenia plików, które mają być sprawdzane, stosowane metody wykrywania itd. Kliknięcie umożliwia otwarcie karty z zaawansowanymi opcjami skanera.