Zapisywanie konfiguracji

Ten komunikat o błędzie informuje, że ustawienia nie zostały zapisane poprawnie z powodu błędu.

Oznacza to zazwyczaj, że użytkownik, który próbował zmodyfikować parametry programu, nie ma wystarczających uprawnień dostępu lub nie ma niezbędnych uprawnień w systemie operacyjnym i nie może modyfikować plików konfiguracyjnych ani rejestru systemu. W celu wprowadzenia odpowiednich modyfikacji musi zalogować się administrator systemu.

Drugą najczęściej występującą sytuacją jest nieprawidłowe działanie systemu, jego uszkodzenie, co pociąga za sobą konieczność ponownej instalacji systemu.