Nośniki wymienne

Program ESET Endpoint Antivirus udostępnia funkcję automatycznego skanowania nośników wymiennych (CD, DVD, USB i innych). Ten moduł pozwala na skanowanie włożonego nośnika. Dzięki temu administrator komputera może uniemożliwić użytkownikom korzystanie z nośników wymiennych z niepożądaną zawartością.

Czynność wykonywana po włożeniu nośnika wymiennego — umożliwia wybór domyślnej czynności, która zostanie wykonana po włożeniu do komputera nośnika wymiennego (CD/DVD/USB). Jeśli wybrana jest opcja Pokaż opcje skanowania, wyświetlone zostanie okno z powiadomieniem umożliwiające wybranie czynności:

Nie skanuj — nie zostaną wykonane żadne czynności, a okno Podłączono nowe urządzenie zostanie zamknięte.
Automatyczne skanowanie urządzeń — włożony nośnik wymienny zostanie poddany skanowaniu na żądanie.
Pokaż opcje skanowania — powoduje otwarcie sekcji Nośniki wymienne w ustawieniach.

Po włożeniu nośnika wymiennego pojawi się następujące okno dialogowe:

AMON

Skanuj teraz — powoduje rozpoczęcie skanowania nośnika wymiennego.

Skanuj później — skanowanie nośnika wymiennego zostanie odłożone.

Ustawienia — powoduje otwarcie opcji Ustawienia zaawansowane.

Zawsze używaj wybranej opcji — po wybraniu tej opcji, gdy nośnik wymienny po raz kolejny zostanie włożony, wykonana zostanie ta sama czynność.

Ponadto program ESET Endpoint Antivirus oferuje funkcję Kontrola dostępu do urządzeń, która umożliwia definiowanie reguł dotyczących używania urządzeń zewnętrznych na danym komputerze. Więcej szczegółowych informacji dotyczących funkcji Kontrola dostępu do urządzeń można znaleźć w sekcji Kontrola dostępu do urządzeń.