Powiadomienia e-mail

Program ESET Endpoint Antivirus może automatycznie wysyłać powiadomienia e-mail po wystąpieniu zdarzenia o wybranym poziomie szczegółowości. Aby aktywować powiadomienia e-mail, należy włączyć opcję Wysyłaj powiadomienia o zdarzeniach pocztą e-mail.

CONFIG_NOTICE

Serwer SMTP

Serwer SMTPserwer SMTP używany do wysyłania powiadomień (na przykład smtp.provider.com:587, wstępnie zdefiniowany port to 25).

icon_details_hoverUWAGA

Serwery SMTP z szyfrowaniem TLS są obsługiwane przez program ESET Endpoint Antivirus.

Nazwa użytkownika i Hasłojeśli serwer SMTP wymaga uwierzytelniania, należy wypełnić te pola, podając prawidłową nazwę użytkownika i hasło dostępu do tego serwera SMTP.

Adres nadawcyw tym polu można wpisać adres nadawcy, który będzie wyświetlany w nagłówkach wiadomości e-mail z powiadomieniami.

Adresy odbiorcóww tym polu można podać adresy odbiorców, które będą wyświetlane w nagłówkach powiadomień e-mail. W przypadku wielu adresów należy je rozdzielić średnikiem (;).

Z menu rozwijanego Minimalna szczegółowość powiadomień można wybrać początkowy stopień ważności powiadomień, które będą wysyłane.

Diagnostyczne — rejestrowanie informacji potrzebnych do ulepszenia konfiguracji programu, a także wszystkich rekordów wyższych kategorii.
Informacyjne — rejestrowanie komunikatów informacyjnych, takich jak niestandardowe zdarzenia sieciowe, w tym powiadomień o pomyślnych aktualizacjach, a także wszystkich rekordów wyższych kategorii.
Ostrzeżenia — rejestrowanie błędów krytycznych i komunikatów ostrzegawczych (funkcja Anti-Stealth nie działa prawidłowo lub aktualizacja nie powiodła się).
Błędy — rejestrowanie błędów (np. nieuruchomienie ochrony dokumentów) oraz błędów krytycznych.
Krytyczne — rejestrowanie tylko błędów krytycznych (np. błąd uruchomienia ochrony antywirusowej lub zainfekowanie systemu).

Uruchom TLS — umożliwia wysyłanie alertów i powiadomień z obsługą szyfrowania TLS.

Interwał, po jakim będą wysyłane nowe powiadomienia e-mail (min) — podany w minutach czas, po upływie którego nowe powiadomienia zostaną wysłane w wiadomości e-mail. Ustawienie wartości 0 spowoduje, że powiadomienia będą wysyłane natychmiast.

Wysyłaj każe powiadomienie w osobnej wiadomości e-mail — po włączeniu tej opcji odbiorca będzie otrzymywał osobną wiadomość e-mail z każdym powiadomieniem. Może to zaskutkować znaczną liczbą wiadomości e-mail odebranych w krótkim czasie.

Format wiadomości

Format wiadomości o zdarzeniu — format wiadomości o zdarzeniach wyświetlanych na komputerach zdalnych.

Format wiadomości z ostrzeżeniem o zagrożeniu — alerty o zagrożeniach oraz powiadomienia mają wstępnie zdefiniowany format domyślny. Zaleca się nie zmieniać tego formatu. W pewnych okolicznościach (takich jak korzystanie z automatycznego systemu przetwarzania poczty) zmiana formatu może być jednak konieczna.

Użyj alfabetu lokalnego — konwertuje wiadomość e-mail z użyciem kodowania znaków ANSI na podstawie ustawień regionalnych systemu Windows (np. windows-1250). W przypadku pozostawienia tej opcji bez zaznaczenia, wiadomość zostanie przekształcona i zakodowana w postaci 7-bitowych znaków ASCII (na przykład „ą” zostanie zamienione na „a”, a nieznane symbole na „?”).

Użyj lokalnego kodowania znaków — źródło wiadomości e-mail zostanie zakodowane w formacie Quoted-printable (QP), w którym wykorzystywane są znaki ASCII oraz prawidłowo przekazywane w wiadomościach e-mail specjalne znaki narodowe w formacie 8-bitowym (ąćęłńóśźż).