Microsoft NAP

Network Access Protection (NAP) to technologia firmy Microsoft, która służy do kontroli dostępu do sieci hostów w oparciu o kondycję systemu hosta. Administratorzy systemu sieci komputerowej w organizacji mogą przy użyciu technologii NAP definiować zasady dla wymagań dotyczących kondycji systemu.

Technologia Network Access Protection (NAP) ma za zadanie wspomagać administratorów w utrzymywaniu komputerów w sieci w dobrej kondycji, co z kolei ułatwia utrzymywanie ogólnej integralności sieci. Zabezpieczanie sieci przed szkodliwymi działaniami użytkowników nie należy do jej zadań. Jeśli na przykład komputer dysponuje całością oprogramowania i konfiguracji wymaganych przez politykę dostępu do sieci, komputer uznawany jest za prawidłowy, czy też zgodny i uzyskuje odpowiedni dostęp do sieci. Technologia NAP nie uniemożliwia upoważnionym użytkownikom korzystającym ze zgodnych komputerów przesyłania do sieci szkodliwych programów ani prowadzenia innych nieodpowiednich działań.

Technologia NAP umożliwia administratorom tworzenie i egzekwowanie zasad wpływających na kondycję komputerów łączących się z siecią firmową. Polityki są obowiązujące zarówno w odniesieniu do instalowanych komponentów oprogramowania, jak i konfiguracji systemu. Komputery połączone z siecią, na przykład laptopy, stacje robocze i inne tego rodzaju urządzenia, są poddawane ocenie na podstawie skonfigurowanych wymagań dotyczących kondycji.

Wymagania dotyczące kondycji są następujące:

Włączona zapora

• Zainstalowany program antywirusowy

• Aktualność programu antywirusowego

• Włączone automatyczne aktualizacje systemu Windows itd.