Strony internetowe i poczta e-mail

W sekcji Strony internetowe i poczta e-mail można skonfigurować funkcję Ochrona programów poczty e-mail, zabezpieczyć komunikację internetową za pomocą funkcji Ochrona dostępu do stron internetowych oraz kontrolować protokoły internetowe, konfigurując funkcję Filtrowanie protokołów. Te funkcje mają istotne znaczenie dla ochrony komputera komunikującego się za pośrednictwem Internetu.

Moduł Ochrona programów poczty e-mail kontroluje całą wymianę wiadomości e-mail, chroni przed szkodliwym kodem i pozwala wybrać działanie podejmowane po wykryciu infekcji.

Moduł Ochrona dostępu do stron internetowych monitoruje komunikację między przeglądarkami internetowymi a zdalnymi serwerami oraz zapewnia zgodność z regułami protokołów HTTP i HTTPS. Ta funkcja umożliwia ponadto blokowanie lub wyłączanie określonych adresów URL bądź oznaczanie ich jako dozwolonych.

Moduł Filtrowanie protokołów zapewnia zaawansowaną ochronę protokołów aplikacji opartą na technologii skanowania ThreatSense. Ta funkcja działa automatycznie, gdy użytkownik korzysta z przeglądarki internetowej lub programu poczty e-mail. Obsługuje ona również połączenia szyfrowane (SSL).