Wyłączenia

Rozszerzenie jest częścią nazwy pliku oddzieloną kropką. Określa ono typ i zawartość pliku. Ta sekcja ustawień parametrów technologii ThreatSense umożliwia określanie typów plików, które mają być skanowane.

Domyślnie skanowane są wszystkie pliki. Do listy plików wyłączonych ze skanowania można dodać dowolne rozszerzenie.

Wykluczenie plików jest czasami konieczne, jeśli skanowanie pewnych typów plików uniemożliwia prawidłowe działanie programu, który z niektórych z nich korzysta. Na przykład podczas używania serwerów programu Microsoft Exchange może być wskazane wyłączenie rozszerzeń EDB, EML i TMP.

Przy użyciu przycisków Dodaj i Usuń można włączyć lub wyłączyć skanowanie plików o konkretnych rozszerzeniach. W celu dodania do listy nowego rozszerzenia należy kliknąć przycisk Dodaj, wpisać rozszerzenie w pustym polu i kliknąć przycisk OK. Gdy wybrana jest opcja Wprowadź wiele wartości, można dodać wiele rozszerzeń plików oddzielonych wierszami, przecinkami lub średnikami. W przypadku włączenia opcji wielokrotnego wyboru rozszerzenia będą wyświetlane na liście. Aby usunąć wybrane rozszerzenie z listy, należy je zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Usuń. W celu edytowania wybranego rozszerzenia należy nacisnąć przycisk Edytuj.

Można używać symboli specjalnych  ? (znak zapytania). Gwiazdka znak zapytania oznacza dowolny symbol.

icon_details_hoverUWAGA

Aby wyświetlić rozszerzenia (typy plików) wszystkich plików w systemie operacyjnym Windows, należy anulować wybór opcji Ukryj rozszerzenia znanych typów plików w obszarze Panel sterowania > Opcje folderów > Widok.