Elementy interfejsu użytkownika

Opcje konfiguracji interfejsu użytkownika w programie ESET Endpoint Antivirus umożliwiają dostosowanie środowiska pracy do potrzeb użytkownika. Te opcje konfiguracji są dostępne w gałęzi Interfejs użytkownika > Elementy interfejsu użytkownika drzewa ustawień zaawansowanych programu ESET Endpoint Antivirus.

W sekcji Elementy interfejsu użytkownika można dostosować środowisko pracy. W menu rozwijanym Tryb uruchamiania interfejsu GUI do wyboru są następujące tryby uruchamiania graficznego interfejsu użytkownika (GUI):

Pełny — umożliwia wyświetlanie pełnego interfejsu GUI.

Minimalny — graficzny interfejs użytkownika jest uruchomiony, ale wyświetlane są tylko powiadomienia dla użytkownika.

Ręczny — nie są wyświetlane powiadomienia ani alerty.

Cichy — nie jest wyświetlany graficzny interfejs użytkownika ani powiadomienia i alerty. Ten tryb może być przydatny w sytuacjach, gdy konieczne jest oszczędzanie zasobów systemowych. Tryb Cichy może uruchomić wyłącznie administrator.

icon_details_hoverUWAGA

Jeśli komputer zostanie uruchomiony ponownie, gdy wybrany jest tryb uruchamiania interfejsu GUI, wyświetlane będą powiadomienia, ale nie graficzny interfejs użytkownika. Aby przywrócić tryb pełny wyświetlania interfejsu GUI, należy uruchomić graficzny interfejs użytkownika jako administrator, z menu Start wybierając kolejno pozycje Wszystkie programy > ESET > ESET Endpoint Antivirus. Można też zrobić to za pomocą narzędzia ESET Remote Administrator przy użyciu reguły.

Aby wyłączyć ekran powitalny programu ESET Endpoint Antivirus, należy usunąć zaznaczenie opcji Pokaż ekran powitalny przy uruchamianiu.

Aby program ESET Endpoint Antivirus emitował sygnał dźwiękowy po wystąpieniu ważnego zdarzenia podczas skanowania, np. po wykryciu zagrożenia lub po zakończeniu skanowania, należy zaznaczyć opcję Użyj sygnałów dźwiękowych.

Integruj z menu kontekstowym — włącza integrację elementów sterujących programu ESET Endpoint Antivirus z menu kontekstowym.

Stany

Stany aplikacji — kliknięcie przycisku Edytuj umożliwia zarządzanie stanami wyświetlanymi na panelu Stan ochrony w menu głównym (ich wyłączanie).

Informacje o licencji

Pokaż informacje o licencji — w przypadku wyłączenia tej opcji informacje o licencji nie będą wyświetlane na ekranie Stan ochrony ani Pomoc i obsługa.

Pokaż powiadomienia i wiadomości dotyczące licencji — jeśli opcja zostanie wyłączona, powiadomienia i komunikaty będą wyświetlane tylko w przypadku wygaśnięcia licencji.

icon_details_hoverUWAGA

ustawienia informacji o licencji są stosowane, ale nie są dostępne w przypadku programu ESET Endpoint Antivirus aktywowanego w ramach licencji MSP.

CONFIG_ENVIRONMENT