Protokoły poczty e-mail

Protokoły IMAP i POP3 to najbardziej rozpowszechnione protokoły używane do obsługi komunikacji przychodzącej w aplikacjach klienckich do obsługi poczty e-mail. Program ESET Endpoint Antivirus zapewnia ochronę w ramach tych protokołów, niezależnie od tego, jaki program poczty e-mail jest w użyciu i nie jest wymagane przeprowadzenie ponownej konfiguracji programu poczty e-mail.

Sprawdzanie protokołów IMAP/IMAPS oraz POP3/POP3S można skonfigurować w obszarze Ustawienia zaawansowane. Dostęp do tego ustawienia można uzyskać po rozwinięciu pozycji Strony internetowe i poczta e-mail > Ochrona programów poczty e-mail > Protokoły poczty e-mail.

Włącz ochronę protokołów poczty e-mail — umożliwia sprawdzanie protokołów poczty e-mail.

W systemie Windows Vista oraz nowszych protokoły IMAP i POP3 są automatycznie wykrywane i skanowane na wszystkich portach. W systemie Windows XP dla wszystkich aplikacji skanowane są tylko porty skonfigurowane w obszarze Porty używane przez protokół IMAP/POP3, natomiast w przypadku aplikacji oznaczonych jako Przeglądarki internetowe i programy poczty e-mail skanowane są wszystkie porty.

Program ESET Endpoint Antivirus obsługuje również skanowanie protokołów IMAPS i POP3S, korzystających z szyfrowanego kanału przy przesyłaniu danych pomiędzy serwerem a klientem. Program ESET Endpoint Antivirus sprawdza komunikację przy użyciu protokołów SSL (Secure Socket Layer) oraz TLS (Transport Layer Security). W programie skanowany jest wyłącznie ruch w portach zdefiniowanych w obszarze Porty używane przez protokół IMAPS/POP3S, niezależnie od wersji systemu operacyjnego.

Komunikacja szyfrowana nie podlega skanowaniu, gdy stosowane są ustawienia domyślne. Aby włączyć skanowanie komunikacji szyfrowanej, należy przejść do opcji SSL/TLS w obszarze Ustawienia zaawansowane, kliknąć kolejno opcje Strony internetowe i poczta e-mail > SSL/TLS i wybrać opcję Włącz filtrowanie protokołu SSL/TLS.

CONFIG_EPFW_SCAN_IMAP