Programy poczty e-mail

Integracja programu ESET Endpoint Antivirus z programami pocztowymi zwiększa poziom aktywnej ochrony przed szkodliwym kodem rozsyłanym w wiadomościach e-mail. Jeśli dany program pocztowy jest obsługiwany, można włączyć funkcję integracji w programie ESET Endpoint Antivirus. Po jej aktywowaniu pasek narzędzi programu ESET Endpoint Antivirus jest wstawiany bezpośrednio do programu poczty e-mail (w nowszych wersjach programu Windows Live Mail pasek nie jest wstawiany), umożliwiając skuteczniejszą ochronę poczty. Ustawienia integracji można znaleźć w obszarze Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Strony internetowe i poczta e-mail > Ochrona programów poczty e-mail > Programy poczty e-mail.

Integracja z programami poczty e-mail

Do obsługiwanych obecnie programów poczty e-mail należą: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail oraz Windows Live Mail. Ochrona poczty e-mail działa na zasadzie wtyczki do tych programów. Główną zaletą wtyczki jest fakt, że jej działanie jest niezależne od używanego protokołu. Gdy program poczty e-mail odbierze zaszyfrowaną wiadomość, następuje jej odszyfrowanie i przesłanie do skanera antywirusowego. Pełna lista obsługiwanych programów poczty e-mail i ich wersji znajduje się w następującym artykule w bazie wiedzy firmy ESET.

Nawet gdy integracja nie jest włączona, komunikacja za pośrednictwem poczty e-mail jest chroniona przez moduł ochrony programów poczty e-mail (POP3, IMAP).

Jeśli podczas pracy z programem poczty e-mail system działa wolniej niż zwykle, można włączyć opcję Wyłącz sprawdzanie po zmianie zawartości skrzynki odbiorczej. Taka sytuacja może mieć miejsce podczas pobierania poczty e-mail z pliku Kerio Outlook Connector Store.

Skanowane wiadomości

Włącz ochronę poczty e-mail przez wtyczki klientów — w przypadku wyłączenia ochrony programów poczty e-mail przez program poczty e-mail sprawdzanie programów poczty e-mail przez filtrowanie protokołów pozostanie włączone.

Wiadomości odbierane — umożliwia włączanie i wyłączanie sprawdzania odbieranych wiadomości.

Wiadomości wysyłane — umożliwia włączanie i wyłączanie sprawdzania wysyłanych wiadomości.

Wiadomości przeczytane — umożliwia włączanie i wyłączanie sprawdzania przeczytanych wiadomości.

Czynność wykonywana dla zainfekowanej wiadomości

Brak czynności — zaznaczenie tej opcji powoduje, że program będzie wykrywał zainfekowane załączniki, ale nie będzie podejmował żadnych działań.

Usuń wiadomość — program powiadomi użytkownika o infekcji i usunie wiadomość.

Przenieś wiadomość do folderu Elementy usunięte — zainfekowane wiadomości będą automatycznie przenoszone do folderu Elementy usunięte.

Przenieś wiadomość do folderu — zainfekowane wiadomości będą automatycznie przenoszone do wskazanego folderu.

Folder — możliwość wskazania niestandardowego folderu, do którego mają trafiać po wykryciu zainfekowane wiadomości e-mail.

Powtórz skanowanie po aktualizacji — umożliwia włączanie i wyłączanie ponownego skanowania wiadomości po dokonaniu aktualizacji bazy sygnatur wirusów.

Akceptuj wyniki skanowania z innych modułów — zaznaczenie tej opcji powoduje, że moduł ochrony poczty e-mail uwzględnia wyniki skanowania przeprowadzonego przez inne moduły ochrony (skanowanie za pośrednictwem protokołów POP3 oraz IMAP).

icon_details_hoverUWAGA

Zalecamy włączenie opcji Włącz ochronę poczty e-mail poprzez wtyczki klientów i Włącz ochronę poczty e-mail poprzez filtrowanie protokołów (Ustawienia zaawansowane (klawisz F5) > Strony internetowe i poczta e-mail > Ochrona programów poczty e-mail > Protokoły poczty e-mail).