Wybrane stany aplikacji będą wyświetlane

W tym oknie można włączać i wyłączać wyświetlanie stanów aplikacji. Na przykład podczas wstrzymania ochrony antywirusowej i antyspyware lub gdy włączony jest Tryb prezentacji. Stan aplikacji będzie również wyświetlany, jeśli produkt nie został aktywowany lub jego wygasła jego licencja. To ustawienie można zmienić przy użyciu polityk programu ESET Remote Administrator.