Diagnostyka

Diagnostyka umożliwia wykonywanie zrzutów pamięci w przypadku awarii aplikacji związanych z procesami oprogramowania firmy ESET (na przykład ekrn). Jeśli aplikacja ulega awarii, generowany jest zrzut pamięci. Może to pomóc programistom w usuwaniu błędów i eliminowaniu rozmaitych problemów związanych z programem ESET Endpoint Antivirus. Należy kliknąć menu rozwijane dostępne obok pozycji Typ zrzutu i wybrać jedną z trzech dostępnych opcji:

Zamknij (domyślna) — wybranie tej opcji powoduje wyłączenie tej funkcji.
Mini — umożliwia zarejestrowanie najmniejszego zbioru użytecznych informacji, które mogą być pomocne w wykryciu przyczyny nieoczekiwanej awarii aplikacji. Ten rodzaj pliku zrzutu jest przydatny w sytuacji ograniczonej ilości wolnego miejsca na dysku, jednak ze względu na ograniczoną ilość zawartych w nim informacji analiza jego zawartości może nie wystarczyć do wykrycia błędów, które nie były bezpośrednio spowodowane przez wątek działający w chwili wystąpienia problemu.
Pełnyumożliwia zarejestrowanie całej zawartości pamięci systemu, gdy aplikacja nieoczekiwanie przestanie działać. Pełny zrzut pamięci może zawierać dane z procesów, które były uruchomione w trakcie jego tworzenia.

Włącz zaawansowane rejestrowanie filtrowania protokołów — umożliwia rejestrowanie wszystkich danych przesyłanych przez mechanizm filtrowania protokołów w formacie PCAP. Pomaga to programistom w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z filtrowaniem protokołów.

Pliki dziennika można znaleźć w tych lokalizacjach:
C:\ProgramData\ESET\ESET Smart Security\Diagnostics\ w systemie Windows Vista i nowszych wersjach Windows lub w ścieżce C:\Documents and Settings\All Users\... w przypadku starszych wersji Windows.

Katalog docelowy — katalog, w którym po wystąpieniu awarii zostanie zapisany zrzut pamięci.

Otwórz folder diagnostyki — aby otworzyć ten katalog w nowym oknie Eksploratora Windows, należy kliknąć przycisk Otwórz.