Dział obsługi klienta

Przesyłanie danych konfiguracji systemu — z menu rozwijanego należy wybrać opcję Zawsze przesyłaj lub opcję Pytaj przed przesłaniem, aby przed wysłaniem danych wyświetlany był odpowiedni monit.