Ustawienia serwera proxy

W dużych sieciach lokalnych komputery mogą komunikować się z Internetem za pośrednictwem serwera proxy. Korzystając z tych opcji konfiguracji można zdefiniować następujące ustawienia. W przeciwnym razie program nie będzie mógł być automatycznie aktualizowany. W programie ESET Endpoint Antivirus ustawienia serwera proxy są dostępne w dwóch sekcjach drzewa ustawień zaawansowanych.

Po pierwsze ustawienia serwera proxy można skonfigurować w oknie Ustawienia zaawansowane, klikając kolejno opcje Narzędzia > Serwer proxy. Określenie serwera proxy na tym poziomie powoduje zdefiniowanie globalnych ustawień serwera proxy dla całego programu ESET Endpoint Antivirus. Wprowadzone w tym miejscu parametry będą używane przez wszystkie moduły, które wymagają połączenia internetowego.

Aby określić ustawienia serwera proxy na tym poziomie, zaznacz pozycję Użyj serwera proxy, a następnie wprowadź adres serwera proxy w polu Serwer proxy oraz jego numer portu — w polu Port.

Jeśli komunikacja z serwerem proxy wymaga uwierzytelniania, zaznacz pozycję Serwer proxy wymaga uwierzytelniania i w odpowiednich polach wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Kliknięcie przycisku Wykryj spowoduje automatyczne wykrycie i wprowadzenie ustawień serwera proxy. Zostaną skopiowane parametry określone w programie Internet Explorer.

icon_details_hoverUWAGA

Nazwę użytkownika oraz hasło należy wprowadzić w ustawieniach serwera proxy ręcznie.

Użyj połączenia bezpośredniego, jeśli serwer proxy jest niedostępny — jeśli w produkcie skonfigurowano korzystanie z serwera proxy HTTP, ale serwer proxy jest niedostępny, produkt pominie go i będzie się łączyć bezpośrednio z serwerami firmy ESET.

Ustawienia serwera proxy można również skonfigurować w obszarze Ustawienia zaawansowane (Ustawienia zaawansowane > Aktualizacja > Serwer proxy HTTP, wybierając opcję Połączenie przez serwer proxy z menu rozwijanego Tryb proxy). Te ustawienia mają zastosowanie do danego profilu aktualizacji i są zalecane w odniesieniu do komputerów przenośnych, ponieważ w ich przypadku aktualizacje sygnatur wirusów są często pobierane z lokalizacji zdalnych. Więcej informacji na temat tego ustawienia można znaleźć w sekcji Zaawansowane ustawienia aktualizacji.

PROXY_SERVER