Program antywirusowy

Ochrona antywirusowa zabezpiecza system przed szkodliwymi atakami, sprawdzając pliki, pocztę e-mail i komunikację internetową. W przypadku wykrycia zagrożenia moduł antywirusowy może je wyeliminować przez zablokowanie, a następnie wyleczenie, usunięcie lub przeniesienie do kwarantanny.

Aby szczegółowo skonfigurować ustawienia modułu antywirusowego, należy kliknąć opcję Ustawienia zaawansowane lub nacisnąć klawisz F5.

Opcje skanera dla wszystkich modułów ochrony (np. ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym, ochrona dostępu do stron internetowych) pozwalają włączać i wyłączać wykrywanie następujących zagrożeń:

Potencjalnie niepożądane aplikacje niekoniecznie były świadomie projektowane w złych intencjach, ale mogą negatywnie wpływać na wydajność komputera.
Więcej informacji na temat aplikacji tego typu można znaleźć w słowniczku.
Potencjalnie niebezpieczne aplikacje to legalne oprogramowanie komercyjne, które potencjalnie może zostać wykorzystane do szkodliwych celów. Są to między innymi narzędzia do dostępu zdalnego, programy do łamania haseł i programy rejestrujące znaki wprowadzane na klawiaturze (naciśnięcia klawiszy). Domyślnie opcja ta jest wyłączona.
Więcej informacji na temat aplikacji tego typu można znaleźć w słowniczku.
Podejrzane aplikacje to programy skompresowane przy użyciu programów pakujących lub zabezpieczających. Programy zabezpieczające tego typu są często używane przez twórców szkodliwego oprogramowania w celu uniknięcia wykrycia.

Technologia Anti-Stealth to zaawansowany system wykrywania niebezpiecznych programów, np. programów typu rootkit, które potrafią ukrywać się przed systemem operacyjnym. Wykrycie ich standardowymi sposobami jest niemożliwe.

Wyłączenia pozwalają wykluczyć ze skanowania wybrane pliki i foldery. Aby zapewnić skanowanie wszystkich obiektów pod kątem zagrożeń, zaleca się tworzenie wyłączeń tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Do sytuacji, w których może być konieczne wykluczenie obiektu, może zaliczać się skanowanie wpisów dużych baz danych, które spowolniłyby pracę komputera podczas skanowania lub korzystanie z oprogramowania, które powoduje konflikt ze skanowaniem. Informacje na temat wyłączania obiektów ze skanowania można znaleźć w sekcji Wyłączenia.

CONFIG_ANTIVIRUS