Witryna internetowa z fałszywym alarmem

Zachęcamy użytkowników do przysyłania adresów witryn internetowych, które zostały wykryte jako infekcja, oszustwo lub ataki typu „phishing”, ale nimi nie są. Fałszywe alarmy (FA) mogą wystąpić, gdy wzorzec pliku odpowiada identycznemu wzorcowi znajdującemu się w bazie sygnatur wirusów. Prosimy o dostarczanie takich witryn internetowych, ponieważ pozwala to na doskonalenie działania naszego aparatu antywirusowego i ochrony przed atakami typu „phishing” oraz pomaga zapewnić ochronę innym użytkownikom.

Uwagi i informacje dodatkowe — można tu wprowadzić dodatkowe informacje lub opisy, które pomogą w przetwarzaniu podejrzanego pliku.