Przesyłanie plików do analizy

Okno dialogowe przesyłania próbek umożliwia wysłanie do firmy ESET pliku lub witryny internetowej do analizy. Aby je otworzyć, należy przejść do opcji Narzędzia > Przesyłanie próbki do analizy. W przypadku znalezienia na komputerze podejrzanego pliku lub podejrzanej witryny w Internecie, można je wysłać do laboratorium firmy ESET, gdzie zostanie poddany analizie. Jeśli okaże się, że jest to szkodliwa aplikacja lub witryna internetowa, możliwość jej wykrycia zostanie dodana do jednej z przyszłych aktualizacji.

Plik można też przesłać pocztą e-mail. W tym celu należy go skompresować za pomocą programu WinRAR lub WinZIP, szyfrując archiwum przy użyciu hasła „infected”. Tak przygotowane archiwum należy wysłać na adres samples@eset.com. Prosimy pamiętać o wpisaniu opisowego tematu wiadomości i podaniu wszystkich możliwych informacji na temat podejrzanego pliku (może to być np. adres witryny internetowej, z której został on pobrany).

icon_details_hoverUWAGA

Przed przesłaniem próbki do firmy ESET należy się upewnić, że spełnia ona co najmniej jedno z następujących kryteriów:

plik lub witryna internetowa nie są w ogóle wykrywane
plik lub witryna internetowa są błędnie wykrywane jako zagrożenie.

Nie odpowiadamy na otrzymane wiadomości, chyba że do przeprowadzenia analizy potrzebujemy dodatkowych informacji.

Z menu rozwijanego Powód przesyłania próbki należy wybrać opis, który najlepiej charakteryzuje przekazywaną wiadomość:

Podejrzany plik
Podejrzana witryna (witryna internetowa, która jest zainfekowana przez szkodliwe oprogramowanie)
Plik z fałszywym alarmem (plik, który został wykryty jako zainfekowany, ale nie był zainfekowany)
Witryna internetowa z fałszywym alarmem
Inne

Plik/witryna - Ścieżka do pliku lub witryny, którą użytkownik zamierza przesłać.

Kontaktowy adres e-mail — adres ten jest wysyłany do firmy ESET razem z podejrzanymi plikami. Może on zostać wykorzystany w celu nawiązania kontaktu, jeśli analiza wymaga dalszych informacji na temat przesłanych plików. Wprowadzenie adresu kontaktowego jest opcjonalne. Jeśli nie jest to konieczne, firma ESET nie odpowiada na zgłoszenia. Nasze serwery codziennie odbierają dziesiątki tysięcy plików, dlatego nie da się odpowiedzieć każdemu nadawcy.