Ustawienie hasła

Aby zabezpieczyć parametry ustawień programu ESET Endpoint Antivirus przed nieautoryzowaną modyfikacją, należy ustalić nowe hasło. Aby zmienić istniejące hasło, stare hasło należy wpisać w polu Stare hasło, w polach Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło należy wprowadzić nowe hasło, a następnie kliknąć przycisk OK. To hasło będzie wymagane podczas modyfikowania w przyszłości ustawień programu ESET Endpoint Antivirus.