Wybór okresu

W celu wyświetlenia danych w systemie w postaci dwóch wykresów należy wybrać miesiąc i rok.