Jak używać trybu zastępowania

Użytkownicy z zainstalowanymi na komputerze produktami firmy ESET do obsługi punktów końcowych (wersja 6.5 i nowsze) dla systemu Windows mogą używać funkcji zastępowania. Tryb zastępowania umożliwia użytkownikom na poziomie komputera klienckiego zmienianie ustawień w zainstalowanym produkcie firmy ESET nawet, jeśli została zastosowana polityka dotycząca tych ustawień. Tryb ten można włączyć dla niektórych użytkowników usługi AD. Może być też chroniony hasłem. Ta funkcja nie może być włączona bez przerw przez dłużej niż cztery godziny.

MONITOR_RED OSTRZEŻENIE

Trybu zastępowania nie można wyłączyć w konsoli internetowej ERA po jego włączeniu. Zostaje on wyłączony dopiero po upłynięciu czasu zastępowania lub przy użyciu odpowiedniej opcji na samym kliencie.

Aby skonfigurować tryb zastępowania:

1.Wybierz kolejno opcje Administrator > Polityki > Nowa polityka.
2.W sekcji icon_sectionPodstawowa w odpowiednich polach wpisz nazwę i opis polityki.
3.W sekcji icon_sectionUstawienia wybierz opcję ESET Endpoint for Windows.
4.Kliknij opcję Tryb zastępowania i skonfiguruj reguły dla trybu zastępowania.
5.W sekcji icon_section Przypisywanie wybierz komputer lub grupę komputerów, na których zostanie zastosowana polityka.
6.Przejrzyj ustawienia w sekcji icon_section Podsumowanie i kliknij przycisk Zakończ, aby zastosować politykę.

admin_pol_override

MONITOR_GREEN PORADA

Jeśli u Janusza występuje problem, ponieważ ustawienia punktu końcowego blokują ważne funkcje lub dostęp do stron internetowych, administrator może zezwolić Januszowi na zastąpienie istniejącej polityki punktu końcowego i ręczne dostosowanie ustawień na komputerze. Następnie oprogramowanie ERA może zażądać nowych ustawień, aby administrator mógł utworzyć przy ich użyciu nową politykę.

W tym celu należy wykonać poniższe czynności:

1.Wybierz kolejno opcje Administrator > Polityki > Nowa polityka.
2.Wypełnij pola Nazwa i Opis . W sekcji Ustawienia wybierz opcję ESET Endpoint for Windows.
3.Kliknij opcję Tryb zastępowania, włącz tryb zastępowania na jedną godzinę, a następnie wybierz pozycję Janusz jako użytkownika usługi AD.
4.Przypisz politykę do komputera Janusza, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać politykę.
5.Janusz musi włączyć tryb zastępowania na swoim punkcie końcowym ESET i zmienić ustawienia ręcznie na swoim komputerze.
6.W konsoli internetowej ERA przejdź do sekcji Komputery i wybierz komputer Janusza, a następnie kliknij opcję Pokaż szczegóły.
7.W sekcji Konfiguracja kliknij opcję Zażądaj konfiguracji, aby zaplanować zadanie klienta dotyczące jak najszybszego pobrania konfiguracji z klienta.
8.Wkrótce zostanie wyświetlona nowa konfiguracja. Kliknij produkt, którego ustawienia chcesz zapisać, a następnie kliknij opcję Otwórz konfigurację.
9.W tym miejscu możesz przejrzeć ustawienia. Następnie kliknij opcję Konwertuj do polityki.
10.Wypełnij pola Nazwa i Opis .
11.W sekcji Ustawienia można w razie potrzeby zmodyfikować ustawienia.
12.W sekcji Przypisywanie możesz przypisać tę politykę do komputera Janusza (lub innych komputerów).
13.Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać ustawienia.
14.Należy pamiętać o usunięciu polityki zastępowania, gdy już nie będzie ona potrzebna.