Planowanie zadania skanowania (co 24 godziny)

Aby zaplanować zwykłe zadanie, otwórz główne okno programu i kliknij opcję Narzędzia > Harmonogram. Poniżej przedstawiono krótką instrukcję planowania zadania, które spowoduje skanowanie dysków lokalnych co 24 godziny.

Aby zaplanować zadanie skanowania:

1.Kliknij przycisk Dodaj znajdujący się w głównym oknie sekcji Harmonogram.
2.Z menu rozwijanego wybierz opcję Skanowanie komputera na żądanie.
3.Wprowadź nazwę zadania i wybierz opcję Wielokrotnie.
4.Wybierz uruchamianie zadania co 24 godziny.
5.Wybierz działanie, które zostanie podjęte w przypadku niepowodzenia zaplanowanego zadania.
6.Przejrzyj podsumowanie planowanego zadania i kliknij przycisk Zakończ.
7.Z menu rozwijanego Obiekty docelowe wybierz opcję Dyski lokalne.
8.Aby zatwierdzić zadanie, kliknij przycisk Zakończ.