Łączenie programu ESET Endpoint Antivirus z programem ESET Remote Administrator

Po zainstalowaniu na komputerze programu ESET Endpoint Antivirus przed połączeniem się za pośrednictwem programu ESET Remote Administrator należy się upewnić, że na stacji roboczej klienta zainstalowany został również agent ERA. Agent ERA stanowi ważną część każdego rozwiązania klienckiego, które komunikuje się z serwerem ERA. Program ESET Remote Administrator używa narzędzia RD Sensor do wyszukiwania komputerów w sieci. Każdy komputer w sieci wykryty przez RD Sensor wyświetlany jest w konsoli internetowej.

Gdy agent zostanie już wdrożony, można przeprowadzić instalację zdalną innych produktów zabezpieczających firmy ESET na komputerze klienckim. Poszczególne kroki instalacji zdalnej opisano w Podręczniku użytkownika programu ESET Remote Administrator.