Konfigurowanie kopii dystrybucyjnej

Program ESET Endpoint Antivirus można skonfigurować w taki sposób, by przechowywał kopie plików aktualizacji bazy sygnatur wirusów i dystrybuował je wśród innych stacji roboczych z uruchomionym programem ESET Endpoint Security lub ESET Endpoint Antivirus.

Konfigurowanie programu ESET Endpoint Antivirus jako serwera kopii dystrybucyjnych w celu zapewnienia możliwości aktualizacji za pośrednictwem wewnętrznego serwera HTTP

Naciśnij klawisz F5, aby uzyskać dostęp do obszaru Ustawienia zaawansowane i rozwiń opcje Aktualizacja > Podstawowe. Upewnij się, że w pozycji Serwer aktualizacji ustawiono opcję AUTOSELECT. Wybierz opcje Utwórz kopię dystrybucyjną aktualizacji oraz Udostępnij pliki aktualizacji za pośrednictwem wewnętrznego serwera HTTP w obszarze Ustawienia zaawansowane > Podstawowe > Kopia dystrybucyjna.

Konfigurowanie serwera kopii dystrybucyjnych w celu zapewnienia możliwości aktualizacji za pośrednictwem udostępnionego folderu sieciowego

Utwórz udostępniony folder na urządzeniu lokalnym lub sieciowym. Wszyscy użytkownicy z uruchomionym oprogramowaniem zabezpieczającym ESET muszą mieć możliwość odczytu tego folderu, a ponadto musi istnieć możliwość dokonywania w nim zapisów z poziomu konta SYSTEMU lokalnego. Aktywuj opcję Utwórz kopię dystrybucyjną aktualizacji w obszarze Ustawienia zaawansowane > Podstawowe > Kopia dystrybucyjna. Przejdź do utworzonego folderu udostępnionego i wybierz go.

icon_details_hoverUWAGA

Aby nie przeprowadzać aktualizacji przez wewnętrzny serwer HTTP, należy wyłączyć opcję Udostępnij pliki aktualizacji za pośrednictwem wewnętrznego serwera HTTP.