Fałszywe alarmy

Fałszywy alarm to nieprawdziwa wiadomość przesyłana przez Internet. Fałszywe alarmy są zwykle rozsyłane za pośrednictwem poczty e-mail lub narzędzi komunikacyjnych, takich jak Gadu-Gadu i Skype. Sama wiadomość to często żart lub plotka.

Fałszywe alarmy dotyczące wirusów komputerowych mają na celu wzbudzanie w odbiorcach strachu, niepewności i wątpliwości. Mają oni wierzyć, że istnieje „niewykrywalny wirus” usuwający pliki i pobierający hasła lub wykonujący w ich systemie jakieś inne szkodliwe działania.

Niektóre fałszywe alarmy zawierają prośbę do odbiorcy o przekazanie wiadomości wszystkim osobom z jego książki adresowej, co sprzyja dalszemu rozprzestrzenianiu się alarmu. Istnieją fałszywe alarmy na telefony komórkowe, a także spreparowane prośby o pomoc, informacje o ludziach oferujących wysłanie pieniędzy z zagranicy itd. W większości przypadków nie sposób określić intencji twórcy.

Wiadomość z prośbą o przekazanie jej do wszystkich znajomych z dużym prawdopodobieństwem jest takim fałszywym alarmem. W Internecie dostępnych jest wiele witryn, w których można zweryfikować prawdziwość wiadomości e-mail. Przed przekazaniem dalej wiadomości, która jest podejrzana, dobrze jest zweryfikować ją w Internecie.