Okno interaktywne systemu HIPS

Jeśli czynnością domyślną ustawioną dla danej reguły jest Pytaj, po każdym uruchomieniu danej reguły wyświetlone zostanie okno dialogowe. Można wybrać opcję Odmów lub Zezwól. Jeśli użytkownik nie wybierze żadnej opcji przed upływem ustalonego czasu, nowa reakcja zostanie wybrana na podstawie reguł.

DIALOG_HIPS

Okno dialogowe umożliwia tworzenie reguł w oparciu o dowolne nowe czynności wykrywane przez system HIPS, a następnie określenie warunków, na jakich dana czynność ma być dozwolona lub zabroniona. Dokładne parametry można ustawić po kliknięciu przycisku Więcej informacji. Utworzone w ten sposób reguły są traktowane tak samo jak reguły utworzone ręcznie, dlatego reguła utworzona z poziomu okna dialogowego może być ogólniejsza niż reguła, która spowodowała otwarcie tego okna. Oznacza to, że po utworzeniu takiej reguły ta sama operacja może spowodować otwarcie tego samego okna.

Opcja Tymczasowo zapamiętaj czynność dla tego procesu powoduje stosowanie czynności (Zezwól/Odmów) do czasu zmiany reguł lub trybu filtrowania, aktualizacji modułu HIPS lub ponownego uruchomienia systemu. Po wystąpieniu dowolnej z tych trzech czynności reguły tymczasowe zostaną usunięte.