Konsola internetowa

Konsola internetowa ERA to sieciowy interfejs użytkownika, który prezentuje dane z serwera ERA i umożliwia zarządzanie oprogramowaniem zabezpieczającym ESET z poziomu sieci użytkownika. Do konsoli internetowej można uzyskać dostęp za pomocą przeglądarki internetowej. Umożliwia wyświetlanie podsumowania stanu klientów w danej sieci i może być używana do zdalnego wdrażania rozwiązań ESET na niezarządzanych komputerach. Jeśli użytkownik zdecyduje się, by serwer internetowy był dostępny przez Internet, może używać programu ESET Remote Administrator z praktycznie dowolnego miejsca, za pomocą dowolnego urządzenia.

To jest panel kontrolny konsoli internetowej:

ERA_WEBCONSOLE

Narzędzie Szybkie wyszukiwanie znajduje się w górnej części konsoli internetowej. Z menu rozwijanego należy wybrać opcję Nazwa komputera, Adres IPv4/IPv6 lub Nazwa zagrożenia, wpisać wyszukiwany ciąg w polu tekstowym i kliknąć symbol szkła powiększającego lub nacisnąć klawisz Enter, by rozpocząć wyszukiwanie. Spowoduje to przekierowanie do sekcji Grupy, gdzie zostanie wyświetlony wynik wyszukiwania.

icon_details_hoverUWAGA

Więcej informacji zawiera Pomoc online programu ESET Remote Administrator.