Serwer ESET Remote Administrator

Serwer administracji zdalnej ESET jest głównym komponentem programu ESET Remote Administrator. To aplikacja wykonawcza przetwarzająca wszystkie dane otrzymywane od klientów nawiązujących połączenia z serwerem (za pośrednictwem agenta ERA). Agent ERA usprawnia komunikację pomiędzy klientem a serwerem. Dane (dzienniki klienta, konfiguracja, replikacja agenta itp.) są przechowywane w bazie danych. Do prawidłowego przetworzenia danych przez serwer ERA wymagane jest stabilne połączenie z serwerem bazy danych. W celu zoptymalizowania wydajności zalecane jest zainstalowanie serwera ERA i bazy danych na oddzielnych serwerach. Komputer, na którym zainstalowany jest serwer ERA, musi być tak skonfigurowany, by akceptować wszystkie połączenia Agent/Proxy/RD Sensor, które są weryfikowane przy użyciu certyfikatów. Po jego zainstalowaniu można otwierać konsolę internetową ERA, która łączy się z serwerem ERA (co widać na ilustracji). Za pomocą konsoli internetowej przeprowadzane są wszystkie operacje serwera ERA dotyczące zarządzania programami zabezpieczającymi ESET.