RD Sensor

RD (Rogue Detection) Sensor jest elementem programu ESET Remote Administrator, który służy do wyszukiwania komputerów w sieci. W wygodny sposób umożliwia dodawania nowych komputerów w programie ESET Remote Administrator bez konieczności ich ręcznego wyszukiwania i dodawania. Każdy z komputerów znalezionych w sieci zostaje wyświetlony w konsoli internetowej oraz dodany do domyślnej grupy Wszystkie. W tym miejscu można podjąć dalsze działania związane z poszczególnymi komputerami klienckimi.

Działanie narzędzia RD Sensor opiera się na nasłuchu pasywnym, co umożliwia wykrywanie komputerów znajdujących się w sieci oraz wysyłanie informacji o nich do serwera ERA. Serwer ERA ocenia, czy komputery znalezione w sieci są nieznane, czy może są już obsługiwane.