Agent

Agent ERA to podstawowy element produktu ESET Remote Administrator. Oprogramowanie zabezpieczające ESET na komputerach klienckich (na przykład ESET Endpoint Security) komunikuje się z serwerem ERA za pośrednictwem agenta. Taka komunikacja umożliwia zarządzanie oprogramowaniem zabezpieczającym ESET na wszystkich klientach zdalnych z jednej centralnej lokalizacji. Agent gromadzi informacje pozyskiwane od klienta i wysyła je do serwera. Gdy serwer wysyła zadanie do klienta, przesyła je do agenta, który następnie nawiązuje komunikację z klientem. Całość komunikacji w sieci odbywa się pomiędzy agentem oraz górną warstwą sieci ERA, którą stanowi serwer oraz serwer proxy.

Agent ESET łączy się z serwerem przy użyciu jednej spośród trzech metod opisanych poniżej:

1.Agent klienta jest bezpośrednio połączony z serwerem.
2.Agent klienta jest połączony przy użyciu serwera proxy, który jest połączony z serwerem.
3.Agent klienta jest połączony z serwerem za pośrednictwem wielu serwerów proxy.

Agent ESET komunikuje się z rozwiązaniami ESET zainstalowanymi na kliencie, gromadzi informacje pozyskiwane z programów na tym kliencie, a także przekazuje do klienta informacje uzyskane od serwera.

icon_details_hoverUWAGA

Serwer proxy ESET jest wyposażony we własnego agenta, który obsługuje wszystkie zadania związane z komunikacją pomiędzy klientami, innymi serwerami proxy oraz serwerem.