Poczta e-mail

Poczta e-mail, czyli poczta elektroniczna, to nowoczesna forma komunikacji oferująca wiele korzyści. Umożliwia szybką, elastyczną i bezpośrednią komunikację, a ponadto odegrała kluczową rolę w rozpowszechnianiu Internetu we wczesnych latach 90. ubiegłego wieku.

Niestety wysoki poziom anonimowości podczas korzystania z poczty e-mail i Internetu pozostawia obszar dla nielegalnych działań, na przykład rozsyłania spamu. Spam można podzielić na niechciane reklamy, fałszywe alarmy oraz wiadomości rozpowszechniające szkodliwe oprogramowanie. Zagrożenie dla użytkownika jest tym większe, że koszty wysyłania wiadomości są znikome, a autorzy spamu mają dostęp do wielu narzędzi i źródeł udostępniających nowe adresy e-mail. Dodatkowo objętość i różnorodność spamu bardzo utrudnia jego regulowanie. Im dłużej jest używany dany adres e-mail, tym większe jest prawdopodobieństwo, że znajdzie się on w bazie danych mechanizmu wysyłającego spam. Oto kilka wskazówek zapobiegawczych:

Jeśli to możliwe, nie publikuj swojego adresu e-mail w Internecie.
Informuj o swoim adresie e-mail tylko zaufane osoby.
W miarę możliwości nie używaj popularnych aliasów — bardziej skomplikowane aliasy zmniejszają prawdopodobieństwo śledzenia.
Nie odpowiadaj na spam, który znalazł się w skrzynce odbiorczej.
Zachowuj ostrożność podczas wypełniania formularzy internetowych. Zwracaj szczególną uwagę na opcje typu „Tak, chcę otrzymywać informacje dotyczące...”.
Używaj „wyspecjalizowanych” adresów e-mail, na przykład innego w pracy, innego do komunikacji ze znajomymi itd.
Od czasu do czasu zmieniaj adres e-mail.
Używaj rozwiązania antyspamowego.