- A -

adware

agent

aktivacija

IconAktivacija proizvoda
IconAktivacija programa ESET Endpoint Antivirus
IconPomoć i podrška

aktiviraj zaštitu

aktualizacija

alatna traka, mozilla thunderbird

alatna traka, ms outlook

alatna traka, outlook express

anti-phishing zaštita

antispyware

anti-stealth

arhivatori

AV remover

IconInstalacija pomoću programa ESET AV Remover
IconESET AV Remover
IconDeinstalacija s pomoću programa ESET AV Remover završila je pogreškom
IconAV Remover

- B -

baza podataka virusnih potpisa

blokirane adrese

- C -

cd/dvd

IconKontrola uređaja
IconIzmjenjivi mediji

certifikat, vjerodostojni

ciljevi skeniranja

IconPokretač prilagođenog skeniranja
IconSkeniranje računala na zahtjev
IconCiljevi skeniranja

cloud

cmd

crv

čišćenje, akcija

čišćenje, razina

- D -

deaktiviraj zaštitu

deinstalacija

deinstaliraj

dijagnostika

dnevnici

događaji

dokument

dopuštene adrese

dump memorije

- E -

ecls

eicar

ESET Live Grid

ESET LiveGrid®

ESET SysInspector

ESET SysInspector, gui

ESET SysInspector, kretanje

ESET SysInspector, najčešća pitanja

ESET SysInspector, naredbeni redak

ESET SysInspector, skripta servisa

ESET SysInspector, tipkovnički prečaci

ESET SysInspector, usporedi dnevnik

ESET SysInspector, uvod

- F -

filtar

filtriranje dnevnika

IconTraži u dnevniku
IconFiltriranje dnevnika

filtriranje protokola

- G -

grafika

grupa modela

grupa serijskih brojeva

grupe uređaja

gui

- H -

hips

http filtar

https

- I -

imap

imaps

infiltracija

instalacija

IconInstalacija pomoću programa ESET AV Remover
IconInstalacija

internetski obrazac

isključivanje računala nakon skeniranja

izmjenjivi mediji

izuzeci

izuzeto iz provjere

izuzimanje, aplikacije

izuzimanje, ip adresa

izuzmi od skeniranja

izvezi postavke

- K -

karantena

klijent e-pošte

ključ licence

komponente

komunikacija

konfiguriranje

kontekstni izbornik

kontrola uređaja

kontrola uređaja – novo/uredi pravilo

korisnička služba

korisničko ime

IconKorištenje trenutačnih podataka za aktivaciju novog proizvoda.
IconPodešavanje aktualizacije

korisničko sučelje

korisnik koji koristi

- L -

lan

lažna obavijest (hoax)

licenca

live mail

log collector

lozinka

IconPodešavanje aktualizacije
IconPodešavanje pristupa

- M -

microsoft nap

microsoft outlook

mirror

IconKonfiguriranje mirrora
IconMirror

moduli

- N -

nadogradnja

IconNadogradnja na noviju verziju
IconAktualizacija programa

nadzor aktivnosti

napredak skeniranja

napredna heuristika

napredna instalacija

napredne postavke

naredbeni redak

neispravna identifikacija

nesigurna aplikacija

neželjena aplikacija

IconPodešavanje parametara sustava ThreatSense
IconPotencijalno neželjene aplikacije

ni

nova verzija

novi zadatak

novo

- O -

o programu

obavijest

obavijesti

oglas na internetu

okno alata

okno podešavanja

otkrivanje prijetnji

otkriveni uređaji

- P -

phishing

planer

IconStvaranje novog zadatka u Planeru
IconPlaner

podaci

podešavanje aktualizacije

podešavanje pristupa

podešavanje, aktualizacija

podešavanje, klijenti e-pošte

podrška

pogreška

pomoć

ponovno skeniranje poruka e-pošte

pop3

pop3s

popis

povezani korisnici

povezivanje

praktični savjeti

IconNajčešća pitanja
IconAktualizacija programa ESET Endpoint Antivirus
IconAktivacija programa ESET Endpoint Antivirus
IconKorištenje trenutačnih podataka za aktivaciju novog proizvoda.
IconUklanjanje virusa s računala
IconStvaranje novog zadatka u Planeru
IconZakazivanje skeniranja (svaka 24 sata) 
IconPovezivanje programa ESET Endpoint Antivirus s alatom ESET Remote Administrator
IconKonfiguriranje mirrora

pravila kontrole uređaja

pretvori

prevencija

prilagodba

prilagođeno skeniranje

IconSkeniranje računala na zahtjev
IconPokretač prilagođenog skeniranja

problem

IconPomoć i podrška
IconOtklanjanje poteškoća

probni način rada

procesi

profili

profili, nadogradnja

programski izbornik

proxy

proxy server

IconHTTP proxy
IconPodešavanje proxy servera

- R -

račun sigurnosnog administratora

remote administrator

reputacija

rezidentna zaštita

rootkit

- S -

samozaštita

senzor

server

sigurnosne kopije

sigurnosno kopiranje modula

sistemski preduvjeti

skeniranje izmjenjivih medija

skeniranje na zahtjev

skeniranje pri pokretanju

skeniranje računala

IconSkeniranje računala
IconSkeniranje računala na zahtjev

skeniranje u stanju mirovanja

smart filtriranje

IconTraži u dnevniku
IconFiltriranje dnevnika

smart skeniranje

IconSkeniranje računala
IconSkeniranje računala na zahtjev

spam

spyware

ssl

IconSSL/TLS
IconŠifrirana SSL komunikacija

statistika

status zaštite, crveno

status zaštite, zeleno

stranice pomoći

- T -

ThreatSense

trenutni odjeljak

trojanski softver

- U -

uklanjanje

uklanjanje pogrešaka

upozorenje

usb

IconKontrola uređaja
IconIzmjenjivi mediji

uvezi postavke

- V -

verzija

IconAktualizacija programa
IconO programu ESET Endpoint Antivirus

virus

IconUklanjanje virusa s računala
IconVirusi

vraćanje

vrati postavke

vrati sve postavke?

- W -

web konzola

- Z -

zadatak

IconStvaranje novog zadatka u Planeru
IconPlaner

zajednička lokalna predmemorija

zapisivanje

zaštita