Elementi korisničkog sučelja

Mogućnosti konfiguriranja korisničkog sučelja u programu ESET Endpoint Antivirus omogućuju vam da radno okruženje prilagodite svojim potrebama. Tim konfiguracijskim opcijama može se pristupiti u opcijama Napredno podešavanje (F5) > Korisničko sučelje > Elementi korisničkog sučelja.

U odjeljku Elementi korisničkog sučelja možete prilagoditi radno okruženje. S pomoću padajućeg izbornika Način rada za pokretanje odaberite neki od sljedećih načina rada za pokretanje grafičkog korisničkog sučelja (GUI-ja):

Sve – Prikazat će se cijeli GUI.

Minimalno – GUI radi, ali korisniku se prikazuju samo obavijesti.

Ručno – GUI se ne pokreće automatski pri prijavi. Svaki ga korisnik može ručno pokrenuti.

Tiho – neće se prikazivati obavijesti ni upozorenja. GUI može pokrenuti samo administrator. Ovaj način rada koristan je za upravljana okruženja ili situacije u kojima trebate sačuvati resurse sustava.


note

Ako napravite restart računala dok je odabran minimalni način rada za pokretanje GUI-ja, obavijesti će se prikazati, ali ne i grafičko sučelje. Za vraćanje na način punog korisničkog sučelja pokrenite GUI iz izbornika Start u Svi programi > ESET > ESET Endpoint Antivirus kao administrator, ili to možete učiniti putem programa ESET PROTECT s pomoću pravila.

Način boja – odaberite shemu boja za ESET Endpoint Antivirus GUI iza padajućeg izbornika:

  • Isto kao i boja sustava – shema boja programa ESET Endpoint Antivirus postavit će se na temelju postavki operacijskog sustava.
  • Tamno – program ESET Endpoint Antivirus će imati tamnu shemu boja (tamni način rada).
  • Svijetlo – program ESET Endpoint Antivirus će imati standardnu, svijetlu shemu boja.

Ako želite deaktivirati uvodni prozor programa ESET Endpoint Antivirus, poništite odabir Prikaži uvodni prozor pri pokretanju programa.

Ako želite da se program ESET Endpoint Antivirus oglasi zvučnim signalom u slučaju važnih događaja tijekom skeniranja, na primjer kada se otkrije prijetnja ili kada se skeniranje završi, odaberite Koristi zvučni signal.

Integriraj u kontekstni izbornik – Integrirajte kontrolne elemente programa ESET Endpoint Antivirus u kontekstni izbornik.

Informacije o licenci

Prikaži informacije o licenci – Kada je ova opcija deaktivirana, informacije o licenci na zaslonu Status zaštite i Pomoć i podrška neće biti prikazane.

Konfiguriranje statusa aplikacija povezanih s licencom – otvara popis statusa aplikacije povezanih s licencom.

Prikaži poruke i obavijesti u vezi s licencom – Kada je ova opcija deaktivirana, obavijesti i poruke prikazat će se samo kada licenca istekne.


note

Postavke podataka o licenci primjenjuju se, ali nisu dostupne za proizvod ESET Endpoint Antivirus aktiviran pomoću MSP licence.

CONFIG_ENVIRONMENT