ESET-online-ohje

Hae Suomi
Valitse aihe

Automaattisten päivityksen UKK


warning

Lisätietoja ESET Endpoint Antivirus -ohjelman tuotepäivityksistä on seuraavassa ESET-tietopankin artikkelissa:

Päivitetäänkö tietokoneet automaattisesti? Ladataanko päivitys ennen vai jälkeen uudelleenkäynnistyksen?

Lataus tapahtuu ennen uudelleenkäynnistystä ja myös päivitettyjä tiedostoja valmistellaan tässä vaiheessa. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen päivitettyjen tiedostojen käyttöä valmistellaan yhä, ja nykyinen versio tarjoaa katkeamattoman suojauksen. Muutokset otetaan käyttöön, kun ESET Endpoint Antivirus käynnistetään seuraavan kerran.

Minulla on noin 3 000 tietokonetta. Lataavatko kaikki tietokoneet päivitykset samanaikaisesti? Voinko käyttää välityspalvelinta automaattisiin päivityksiin näin monille tietokoneille?

ESET tarjoaa peilityökalun ja välityspalvelinratkaisuja suurikokoisia verkkoja varten, joten päivitykset ladataan Internetistä vain kerran ja jaetaan sitten paikallisesti. Päivitykset ovat yleensä pienempiä, tyypillisesti 5–10 Mt:n kokoisia, ja ESET jaksottaa päivityksiä ensimmäisten viikkojen aikana. Tämän takia kaikki ESET-palvelimiin yhteydessä olevat työasemat eivät lataa päivityksiä samanaikaisesti.

Voinko päättää, kuinka monta tietokonetta tai mitkä tietokoneet päivitetään automaattisesti? Jos esimerkiksi en halua ladata päivityksiä yli kymmeneen tietokoneeseen tunnissa tai haluan päivittää kymmenen tietokonetta nyt ja toiset kymmenen tietokonetta muutaman päivän kuluttua.

Hallinnoiduissa ympäristöissä on automaattinen päivityskäytäntö, johon voit määrittää korkeimman halutun version. Yleismerkkejä (esimerkiksi 9.0.2032.*) tuetaan myös. Lisätietoja on ESET PROTECT- tai ESET PROTECT Cloud -ohjelman online-ohjeen Automaattiset päivitykset -kohdassa. Valitettavasti muita mahdollisuuksia automaattisten päivitysten rajoittamiseen ei ole tällä hetkellä. Voit määrittää useita käytäntöjä useille ryhmille.

Voiko automaattiset päivitykset määrittää vain käytännön kautta? Voinko poistaa käytännön käytöstä, jos en halua, että ESET-tuote päivitetään?

Jos ESET Endpoint -tuotteelle on saatavana tietoturvan ja vakauden hotfix-päivitys, tuote päivitetään sovellettavan käyttöoikeussopimuksen ehtojen mukaisesti, vaikka automaattiset päivitykset olisi poistettu käytöstä. ESET käyttää tietoturva- ja vakauspäivityksiä kriittisten ongelmien ratkaisemiseen ja varmistamaan ESET-tuotteesi parhaan mahdollisen suojauksen ja vakauden.

Voit määrittää automaattisen päivityskäytännön mihin tahansa päätepisteiden ryhmään riippumatta niiden nykyisestä automaattisen päivityksen määrityksestä. Muissa kuin hallituissa ympäristöissä käyttäjä voi määrittää automaattiset päivitykset paikallisesti ESET-päätepistetuotteen Lisäasetukset-näytössä.

Entä jos määritän käytännön käyttämään varhaisinta saatavilla olevaa versiota? Päivittääkö ESET silloinkin tuotteitani?

Hotfix-korjaukset ja kriittiset korjaustiedostot (tietoturva- ja vakauspäivitykset) ovat hieman normaalista poikkeavia päivityksiä. Säännölliset hotfix-korjaukset lisätään automaattisiin päivityksiin tavallisella prioriteetilla, kun käyttäjän asetukset hyväksytään. Kriittiset hotfix-korjaukset puolestaan ovat etusijalla käyttäjän asetuksista riippumatta.

Miten päivitykset toimivat oltaessa offline-tilassa? Milloin käyttäjät käyttävät offline-varantoa?

Offline-varanto sisältää myös .dup- ja .fup-tiedostot. Varanto-osio on ladattava peilityökalulla eikä moduulipäivityksellä. Katso lisätietoja ESET PROTECT:n online-ohjeen aiheessa Offline-varanto.

Mistä ESET-tuotteet tietävät, että päivitys on tarpeen? Tarkistavatko ne asian varannosta? Lähetetäänkö palvelimille dataa? Jos ESET aikoo julkaista päivityksen kuukauden kuluttua version julkaisusta koko maailmalle, ovatko ESET-palvelimet valmiita tähän?

ESET-tuotteet lataavat automaattiset päivitykset varannosta. Palvelimet ovat valmiina siihen, sillä kriittiset päivitykset ovat vain muutaman kilotavun suuruisia. ESET ei jaksota varantopalvelinten tiedonsiirtoa kriittisten päivitysten osalta. Palvelinpäivityksiä voidaan jaksottaa, jos automaattiset päivitykset ovat suurempia. Alla olevassa taulukossa on esimerkki hotfix-päivitysten koosta lisäävien automaattisten päivitysten tapauksessa:

Edellinen versio

uusi versio

Koko

9.0.2032.2

9.0.2032.6

420 KB

8.1.2037.2

9.0.2032.2

6.5 Mt

8.0.2028.0

9.0.2032.2

11.5 Mt

Jos lisäävä automaattinen päivitys epäonnistuu, ESET-tuote saattaa voi aloittaa täydellisen päivityksen. Tämä on yhä automaattinen päivitys toiminnallisuustakuulla, mutta .dup-tiedoston sijaan ladataan .fup-tiedosto, joka on suurempi. Version 9.0.2032.2 tiedostokoko on 27 Mt. Tällaiset tilanteet ovat kuitenkin harvinaisia.

Julkaistaanko ESET Endpoint Antivirus -päivitys jaksotetusti? Jos näin on, miten pitkälle ajalle julkaisupäivästä päivitykset jaksotetaan?

ESET jaksottaa päivitysten jakamisen ensimmäisten muutamien viikkojen ajan uuden version julkaisusta, jotta palvelintemme kuorma ei kasva liian suureksi ja uusi versio saadaan jaettua tasaisesti.

Automaattisista päivityksistä on tulossa yksi tärkeimmistä päivitysmenetelmistä. Mutta miten ne tarkasti ottaen toimivat?

ESETin perusajatuksena on, että mahdollisimman moni asiakas käyttäisi automaattisia päivityksiä. Useiden vanhojen versioiden tuen ylläpitäminen on hankalaa. Automaattiset päivitykset toimivat yksinkertaisesti: ensimmäisen moduulipäivityksen yhteydessä ladataan .dup-tiedostot. Päivitykawn aikana tuote on täysin toimintakunnossa ja suojaa tietokonetta jatkuvasti. Ja uusi versio aktivoidaan uudelleenkäynnistyksen jälkeen. ESET PROTECT (palvelinpuoli) -tuotteessa voit käyttää käytäntöä sen määrittämiseen, mikä on korkein ohjelmaversio, johon päivitetään. Lisätietoja on ESET PROTECT- tai ESET PROTECT Cloud -ohjelman online-ohjeen Automaattiset päivitykset -kohdassa.

Onko kaikki kunnossa, jos automaattiset päivitykset toimivat 1/10? Käytössäni on ESET Endpoint Security 8.0.2028.1 nyt. Mihin versioon se päivitetään, jos automaattiset päivitykset suoritetaan?

Tuotteiden päivittäminen automaattisten päivitysten avulla saattaa viivästyä, koska varantopalvelimissa on käytössä tiedonsiirron rajoitus. Jos tuotepäivitys julkaistaan tiedonsiirron rajoituksella, automaattisen päivityksen tarkistukset eivät ehkä saa sitä heti. Jos päivityksen katsotaan olevan turvallinen ja vakaa, jakelun jaksotusta saatetaan supistaa tai poistaa kokonaan käytöstä, jotta kaikki jäljellä olevat asiakasohjelmat saavat päivityksen.

Jakelun jaksotuksen kesto voi vaihdella päivityskohtaisesti. Aika vaihtelee sen mukaan, kuinka monet asiakasohjelmat ovat pyytäneet päivitystä, mikä palvelinten liikennetilanne on sekä muiden tekijöiden mukaan. Näitä toimintoja kehitetään jatkuvasti, ja muutoksia tehdään koko ajan.

Jos käynnistän tietokoneen kello 8.45 ja se sammuu kello 17.00, milloin automaattiset päivitykset suoritetaan?

Automaattiset päivitykset käynnistyvät seuraavan onnistuneen ajoitetun moduulipäivityksen yhteydessä, enintään kerran 24 tunnissa.

Jos tietokone sammuu, kun automaattiset päivitykset ovat käynnissä, milloin päivitys suoritetaan seuraavaksi?

Päivitys tapahtuu seuraavan ajoitetun päivityksen yhteydessä. Automaattisissa päivityksissä (aiemmin uPCU) käytetään tehokasta vikasietomekanismia. Kun päivitys on ladattu ja tietokone käynnistetty uudelleen, päivitettyjen tiedostojen valmistelu käyttöä varten jatkuu ja asennettu versio tarjoaa yhä katkeamattoman suojauksen. Muutokset otetaan käyttöön ESET-päätepistetuotteen seuraavan käynnistyksen yhteydessä.

Kuinka voin suorittaa automaattiset päivitykset heti odottamatta säännöllistä yhteyttä 24 tunnin välein? Onko muuta tapaa kuin Tarkista päivitykset -komennon napsauttaminen?

Voit käynnistää automaattiset päivitykset manuaalisesti vain avaamalla pääohjelmaikkunan ja valitsemalla Päivitä > Tarkista päivitykset. Kaikki muut moduulipäivitysten tarkistuskeinot noudattavat automaattisten päivitysten 24 tunnin päivityskäytäntöä. Et voi käynnistää automaattisten päivitysten latausta etäyhteyden kautta tällä hetkellä. Lisäämme tämän ominaisuuden myöhemmin.